بیانات استاد غفاری ، جلسه معرفتی خواهران ۱۴۰۰/۰۹/13
۱۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۶
بازدید 685
5

✅ با خضوع و خشوع می‌توان به دل دریا بازگشت
?عوامل از بین بردن مودت و رحمت خدادادی در خانواده
?خانمها قدر نعمت اشک را بدانید و مواظب باشید در جایی که خدا می‌خواهد خرجش کنید
?عصبانیت استعدادهای فرزند را نابود می‌کند
? مرد با گشاده دستی سنجیده معیشت خانواده را وسعت دهد
✅ پاسخ چند پرسش مهم و کاربردی سلوکی

پ
پ

✅ با خضوع و خشوع می‌توان به دل دریا بازگشت
?عوامل از بین بردن مودت و رحمت خدادادی در خانواده
?خانمها قدر نعمت اشک را بدانید و مواظب باشید در جایی که خدا می‌خواهد خرجش کنید
?عصبانیت استعدادهای فرزند را نابود می‌کند
? مرد با گشاده دستی سنجیده معیشت خانواده را وسعت دهد
✅ پاسخ چند پرسش مهم و کاربردی سلوکی

برای تماشا دیگر سخنرانی ها کلیک کنید

ثبت دیدگاه