بیانات استاد غفاری ، جلسه معرفتی خواهران ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
04 دسامبر 2021 - 17:36
بازدید 54
4

✅ با خضوع و خشوع می‌توان به دل دریا بازگشت
🔺عوامل از بین بردن مودت و رحمت خدادادی در خانواده
💧خانمها قدر نعمت اشک را بدانید و مواظب باشید در جایی که خدا می‌خواهد خرجش کنید
🔺عصبانیت استعدادهای فرزند را نابود می‌کند
💎 مرد با گشاده دستی سنجیده معیشت خانواده را وسعت دهد
✅ پاسخ چند پرسش مهم و کاربردی سلوکی

پ
پ

✅ با خضوع و خشوع می‌توان به دل دریا بازگشت
🔺عوامل از بین بردن مودت و رحمت خدادادی در خانواده
💧خانمها قدر نعمت اشک را بدانید و مواظب باشید در جایی که خدا می‌خواهد خرجش کنید
🔺عصبانیت استعدادهای فرزند را نابود می‌کند
💎 مرد با گشاده دستی سنجیده معیشت خانواده را وسعت دهد
✅ پاسخ چند پرسش مهم و کاربردی سلوکی

برای تماشا دیگر سخنرانی ها کلیک کنید

ثبت دیدگاه