بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ( شرح اشعار حافظ ) ۱۴۰۰/۰۹/15
۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۳۰
بازدید 752
16

?با علمای واقعی که نور علم را دارند همنشینی کنید
?وقتی چیزی داری شیطان سراغت می‌آید وگرنه کاری ندارد
✅ بدی را با خوبی جواب دهیم و خوبی‌مان را فراموش کنیم
?هرچه خدا داد راضی باش
❤️ عمل به اوامر الهی مقدمه ورود به کرشمه الهی و عمل عاشقانه است
?? معتقدترین به انقلاب و رهبری و خون شهدا هستیم.
ما فرزندان امام هستیم.چرا می‌خواهید ما را از امام جدا کنید؟!
✅ بزرگان توصیه به راهنمای مسیر داشتند
?سالکین شادی در چهره دارند و غم در دل و خلوت نیمه شب با خداوند

پ
پ

?با علمای واقعی که نور علم را دارند همنشینی کنید
?وقتی چیزی داری شیطان سراغت می‌آید وگرنه کاری ندارد
✅ بدی را با خوبی جواب دهیم و خوبی‌مان را فراموش کنیم
?هرچه خدا داد راضی باش
❤️ عمل به اوامر الهی مقدمه ورود به کرشمه الهی و عمل عاشقانه است
?? معتقدترین به انقلاب و رهبری و خون شهدا هستیم.
ما فرزندان امام هستیم.چرا می‌خواهید ما را از امام جدا کنید؟!
✅ بزرگان توصیه به راهنمای مسیر داشتند
?سالکین شادی در چهره دارند و غم در دل و خلوت نیمه شب با خداوند

ثبت دیدگاه