بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب جمال آفتاب آیت الله سعادت پرور ( شرح اشعار حافظ ) ۱۴۰۰/۰۹/15
 • 17 آذر 1400 ساعت: ۸:۳۰
 • بازدید 860
  17

  ?با علمای واقعی که نور علم را دارند همنشینی کنید
  ?وقتی چیزی داری شیطان سراغت می‌آید وگرنه کاری ندارد
  ✅ بدی را با خوبی جواب دهیم و خوبی‌مان را فراموش کنیم
  ?هرچه خدا داد راضی باش
  ❤️ عمل به اوامر الهی مقدمه ورود به کرشمه الهی و عمل عاشقانه است
  ?? معتقدترین به انقلاب و رهبری و خون شهدا هستیم.
  ما فرزندان امام هستیم.چرا می‌خواهید ما را از امام جدا کنید؟!
  ✅ بزرگان توصیه به راهنمای مسیر داشتند
  ?سالکین شادی در چهره دارند و غم در دل و خلوت نیمه شب با خداوند

  پ
  پ

  ?با علمای واقعی که نور علم را دارند همنشینی کنید
  ?وقتی چیزی داری شیطان سراغت می‌آید وگرنه کاری ندارد
  ✅ بدی را با خوبی جواب دهیم و خوبی‌مان را فراموش کنیم
  ?هرچه خدا داد راضی باش
  ❤️ عمل به اوامر الهی مقدمه ورود به کرشمه الهی و عمل عاشقانه است
  ?? معتقدترین به انقلاب و رهبری و خون شهدا هستیم.
  ما فرزندان امام هستیم.چرا می‌خواهید ما را از امام جدا کنید؟!
  ✅ بزرگان توصیه به راهنمای مسیر داشتند
  ?سالکین شادی در چهره دارند و غم در دل و خلوت نیمه شب با خداوند

  ثبت دیدگاه