بیانات استاد غفاری ، شب چهاردهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
16 آوریل 2022 - 23:39
بازدید 286
3

❤️ بهترین سرمایه محبت اهل بیت است و در هر شرایطی نجات دهنده است.
🔹 نماز را لوتی وار بخوانید
✅ به غذای فکری و قلبی بیش از غذای جسم اهمیت بدهید
🔸به جای اینکه دنبال علوم غریبه بروی دنبال خودشناسی باش
✅ اجازه بده که خدا برایت اختیار کند
💡روش مدیریت فکر

پ
پ

❤️ بهترین سرمایه محبت اهل بیت است و در هر شرایطی نجات دهنده است.
🔹 نماز را لوتی وار بخوانید
✅ به غذای فکری و قلبی بیش از غذای جسم اهمیت بدهید
🔸به جای اینکه دنبال علوم غریبه بروی دنبال خودشناسی باش
✅ اجازه بده که خدا برایت اختیار کند
💡روش مدیریت فکر

ثبت دیدگاه