بیانات استاد غفاری ، شب چهاردهم ماه رمضان ، شرح دعای ابوحمزه ثمالی ۱۴۰1/01/27
 • 27 فروردین 1401 ساعت: ۲۳:۳۹
 • بازدید 702
  5

  ❤️ بهترین سرمایه محبت اهل بیت است و در هر شرایطی نجات دهنده است.
  🔹 نماز را لوتی وار بخوانید
  ✅ به غذای فکری و قلبی بیش از غذای جسم اهمیت بدهید
  🔸به جای اینکه دنبال علوم غریبه بروی دنبال خودشناسی باش
  ✅ اجازه بده که خدا برایت اختیار کند
  💡روش مدیریت فکر

  پ
  پ

  ❤️ بهترین سرمایه محبت اهل بیت است و در هر شرایطی نجات دهنده است.
  🔹 نماز را لوتی وار بخوانید
  ✅ به غذای فکری و قلبی بیش از غذای جسم اهمیت بدهید
  🔸به جای اینکه دنبال علوم غریبه بروی دنبال خودشناسی باش
  ✅ اجازه بده که خدا برایت اختیار کند
  💡روش مدیریت فکر

  ثبت دیدگاه