بیانات استاد غفاری ، شب دوازدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/13
۱۴ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳
بازدید 137
5

🔅 می‌توان خدا را با چشم دل مشاهده کرد.
❤️ توضیح اطوار قلب
🔹 در سلوک معنوی هفت مرحله آسمان را طی می‌کنیم.
✅ مرحله اول عمل به واجبات و ترک محرمات است، هر روز رساله مرجع تقلید را مطالعه کنید.
🔹 پس از کسب فضائل و ترک رذایل از پیامبر درونی که عقل است بهره‌برداری می‌شود.
💡با چراغ عقل است که انسان به خوبیها هدایت می‌شود.
❤️ خدا هرکسی را که به خلق خدمت کند، دوست دارد.

پ
پ
صوت کامل مراسم همراه دعا افتتاح

شب دوازدهم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

🔅 می‌توان خدا را با چشم دل مشاهده کرد.
❤️ توضیح اطوار قلب
🔹 در سلوک معنوی هفت مرحله آسمان را طی می‌کنیم.
✅ مرحله اول عمل به واجبات و ترک محرمات است، هر روز رساله مرجع تقلید را مطالعه کنید.
🔹 پس از کسب فضائل و ترک رذایل از پیامبر درونی که عقل است بهره‌برداری می‌شود.
💡با چراغ عقل است که انسان به خوبیها هدایت می‌شود.
❤️ خدا هرکسی را که به خلق خدمت کند، دوست دارد.
🔸 طی‌الارض و چشم برزخی و… هدف نیست و باید به این حالات بی‌اعتنا بود.
❤️ محبت خدا با محبت غیر جمع نمی‌شود، ولی منشأ همه محبتها محبت الله است.
🔸 هرکس به شهود فطری نرسد، زحمات انبیا را هدر داده است.
🔹 همه تاکید آیت الله سعادت‌پرور بر عرفان عملی بود و با عرفان نظری کاری نداشت.
✅ اصطلاحات شما را به جایی نمی‌رساند، فقط پای قدم و عمل است که انسان را می‌رساند.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه