بیانات استاد غفاری ، شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ۱۴۰2/01/25
۲۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۹:۰۱
بازدید 121
1

❤️ تنها آغوش باز و پناهگاه برای رهایی و نجات، آغوش خداست.
🔅 مقصدی غیر از او نداریم، همه مقصدها اعتباری و پوچ است، مقصد که شناسایی شد به مقصد رسیده است.
🔹 شعر عرفا خلاصه‌ی ادعیه است.
🔸 عبور نکردن از مرحله اعتقاد و به مشاهده نرسیدن، ظلم است.

پ
پ

صوت کامل مراسم همراه دعا افتتاح

شب بیست و چهارم ماه مبارک رمضان ، شرح حدیث نوف بکالی از آرزوهای امیرالموؤمنین علیه السلام و راه رسیدن به آن

❤️ تنها آغوش باز و پناهگاه برای رهایی و نجات، آغوش خداست.
🔅 مقصدی غیر از او نداریم، همه مقصدها اعتباری و پوچ است، مقصد که شناسایی شد به مقصد رسیده است.
🔹 شعر عرفا خلاصه‌ی ادعیه است.
🔸 عبور نکردن از مرحله اعتقاد و به مشاهده نرسیدن، ظلم است.
🔺 وقتی در مشکلات به هم می‌ریزی یعنی فقط اعتقاد داری، اعتماد و باور نداری.
🔅 اگر این باور باشد دائم با اوست و دیگران نه تنها وسیله و واسطه بلکه خود اوست و دیگری وجود ندارد.
✅ برای واسطه فیض شدن یا باید قابلیت اعتباری داشت مثل علوم ظاهری و یا قابلیت.. که هر دو از اوست.
🔅 اهل الله فقط چشمشان به خدای تبارک و تعالی است و فقط از او استعانت می‌کنند.
✅ هر چه می‌خواهی از کوبیدن نفس و شیطان تا علوم ظاهری و.. باید چشمت به دستان خدا باشد و از او استعانت بگیری.
❤️ باید از عشق‌ها و زیبایی‌های مجازی به عشق حقیقی رسید و دل به کسی دهیم که باقی و همیشگی است.
✅ اگر درِ مردم را می‌زنی در کسی را بزن که جوانمرد باشد و آنجا هم خدا را ببین.

حدیث نوف بکالی کلیک کنید

ثبت دیدگاه