بیانات استاد غفاری ، شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور ۱۴۰2/07/13
۱۴ مهر ۱۴۰۲ - ۶:۵۸
بازدید 137
3

✅ بنابه توصیه علی علیه‌السلام هر شیعه‌ای روزانه ۵۰ آیه قرآن بخواند، حداقل یک صفحه یا ۱۰ آیه بخوانید. طلبه‌ها ۵۰ آیه را موظفند. به ترتیب هم بخوانید و قرآن را جلو بروید.
🔅 پیامبران در قرآن بهانه هستند تا خدا با من و شما حرف بزند.
✅ آیات را به خود بگیرید؛ یا خود را در آیات ببینید یا آیات را در خود ببینید.
👌 سالک باید خودش را با نشاط نگه دارد و منتظر حال و زمانهای خاص نباشد.
✅ باید به نفس و شیطان حمله کنید(با جلسات معنوی و قرآن و..) و فقط دفاع نکنید.

پ
پ

شرح کتاب قرآن و فطرت آیت الله سعادت پرور

🔅 هرکس از بندگی نفس رها شود به مقام سلام و امنیت مطلق می‌رسد.
🔹 هر مقام معنوی که به گوشمان رسیده یعنی لیاقت رسیدن به آن را داریم.
👌 کسی می‌تواند هادی باشد که لحظه‌ای از عهد ازلی غافل نباشد.
✅ بنابه توصیه علی علیه‌السلام هر شیعه‌ای روزانه ۵۰ آیه قرآن بخواند، حداقل یک صفحه یا ۱۰ آیه بخوانید. طلبه‌ها ۵۰ آیه را موظفند. به ترتیب هم بخوانید و قرآن را جلو بروید.
🔅 پیامبران در قرآن بهانه هستند تا خدا با من و شما حرف بزند.
✅ آیات را به خود بگیرید؛ یا خود را در آیات ببینید یا آیات را در خود ببینید.
👌 سالک باید خودش را با نشاط نگه دارد و منتظر حال و زمانهای خاص نباشد.
✅ باید به نفس و شیطان حمله کنید(با جلسات معنوی و قرآن و..) و فقط دفاع نکنید.

ثبت دیدگاه