بیانات استاد غفاری ، شرح مناجات شعبانیه ۱۴۰3/02/13
 • 16 اردیبهشت 1403 ساعت: ۷:۰۳
 • بازدید 28
  1

  🔅در شأن اهل بیت نیست که با آن عظمت بیایند و شهید شوند تا ما به دو تا درخت و آب جاری برسیم اگر ذره‌ای تأمل کنیم جایگاه عظیممان را میفهمیم.
  ✅ لذا قدم‌های بزرگی میخواهد که اولش واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات است
  ❤️ به هر اندازه مهر زهرا داری، قدر را درک کرده‌ای…

  پ
  پ

                             

  صوت کامل مراسم

  🔺انسان تحمل آتش‌های کوچک دنیایی را ندارد چه رسد به نار کبری که نه عادت میشود و نه مرگ دارد!
  البته نار کبری اهل سلوک بالاتر است؛ از فراق و هجران گرفته تا نظر نکردن معشوق که هیچ آتشی بالاتر از این نیست.
  👌هرچیزی که تاکید میشود و مستحب است، رمزی برای اتصال دائمی است.
  🔅انسان حقیقت خودش را میتواند در سوره اعلی پیدا کند.
  ✅ هر وقت دلت برای پیامبر گرامی اسلام تنگ شد قرآن بخوان.
  👌یک چرا برای مستحبات و مکروهات بگذاریم که راهگشا است.
  🔹انسان حقیقت قرآن است و باید حقایق قرآن را در وجود خودش ببیند زیرا ما از طینت اهل بیت هستیم و با تهذیب نفس آن را ظهور میدهیم.
  🔅در شأن اهل بیت نیست که با آن عظمت بیایند و شهید شوند تا ما به دو تا درخت و آب جاری برسیم اگر ذره‌ای تأمل کنیم جایگاه عظیممان را میفهمیم.
  ✅ لذا قدم‌های بزرگی میخواهد که اولش واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات است
  ❤️ به هر اندازه مهر زهرا داری، قدر را درک کرده‌ای.
  ✅ دستورالعمل اذکار بعد از نمازهای روزانه
  🔹اگر عفو خداوند نبود انسان یا افسرده یا دیوانه یا بی‌دین می‌شد.
  ❤️ در عفو هم عشق و اشتیاق دوطرفه است.
  🔹در سلوک مثل کودکی که ابتدا می‌افتد تا راه بیفتد سالک هم تا پاهایش سفت نشده خطا و لغزش دارد که بلند شدنش این است که سریع توبه و رفاقت کنیم با خدا.
  🔅توبه مراتب دارد از گناه ظاهری گرفته تا ترک نماز شب و نداشتن حضور قلب و اشک و…
  ✅ طلب عفو باید دوام داشته باشد
  👌 آنچه قرب می‌آورد عمل نیست بلکه عفو الهی است.
  ✅ همان ناراحتی و شرمندگی بعد گناه، اقرار به گناه است و باعث نزول رحمت الهی.
  👌 همه باید در هر مرتبه‌ای اقرار به گناه داشته باشیم مخصوصا نیمه شب.
  🔺حق نداریم بدیهای مردم را ببینیم حتی در دلمان بد نگاه نکنیم.

  ثبت دیدگاه