آرشیو » اعمال و دستورات - شهد عشق ( استاد غفاری )

اعمال و دستورات ماه رمضان
1 سال قبل

اعمال و دستورات ماه رمضان

?سحر:
۱. قرائت دعای سحر
افرادی که فرصت دارند در ماه رمضان شرح دعای سحر حضرت امام را بخوانند.

?در طول روز
۱. خواندن روزانه یک جزء قرآن و قرار دادن ساعتی برای تفکر و تأمل و تدبر در آیات
۲. یاد مرگ و یاد آخرت و …

چیزی یافت نشد !