پ
پ

ایا رسیدن به مقامات بسیار بالا معنوی امکان پذیر است ؟

رسیدن به مقامات معنوی اهل بیت(علیه السلام) در بیانات استاد سعادت پرور(رحمه الله)

ستاد سعادت پرور(ره) هم در چند مورد به این مطالب تصريح و اشاره می فرمایند:
الف: مقام احدیت، همان منزلت و مقام محمدی است که به او خطاب می شود:
«قل هو الله أحد: بگو: او خدای بی همتاست» و همان مقام محمود است که با بیداری شب عطا فرموده اند: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ؛ و پاسی از شب را بیدار باش و تهجد و عبادت کن، و این وظیفه ای افزون برای توست، باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود
و پسندیده برانگیزد.»

همان کمال والایی است که بعضی از انبياء(ع) حالاً به آن دست یافتند ولی برای رسول الله(ص) مقام بوده و پس از او اوصیایش وارث این مقام شدند و بعضی از امتش هم به قدر ظرفیتشان حالاً و یا مقاماً از آن برخوردار شده و می شود.
لذا در بعضی از دعاها به طور کلی و بی آنکه ذکری از مقام محمود بشود، تقاضای آن مقام را می نماییم که «أسألك… أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد؛
و مرا در هر خبری که محمد و خاندان محمد را وارد نمودی وارد کنی»
و یا به خصوص آن منزلت را خواستاریم که: «وأشئلة أن یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله:
از خداوند می خواهم مرا هم به مقام محمود که شما اهل بیت (ع) نزد خدا دارید، برساند.»
خلاصه با این گفتار، شهود وحدت صفات و اسماء با ذات و منزلت احديث ولا إسمي ولا رسمی را که در دعای روز مبعث یاد شده خواهانیم؛ که «وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأکرم الذي خلقته فاستقر فی ظلك فلا یخرج منك ….
(ادامه مطلب در سایت معرفت نفس کلیک کنید)

ثبت دیدگاه