ترک گناه کبیره
17 دسامبر 2021 - 8:48
بازدید 499
2

کسی که مرگ را باور کند ، گناه کبیره انجام نمی دهد .

پ
پ

کسی که مرگ را باور کند ، گناه کبیره انجام نمی دهد .

نوشته های مشابه

توجه به آخرت
4 ماه قبل
رها شدن
10 ماه قبل

ثبت دیدگاه