ترک گناه کبیره
۲۶ آذر ۱۴۰۰ - ۸:۴۸
بازدید 580
3

کسی که مرگ را باور کند ، گناه کبیره انجام نمی دهد .

پ
پ

کسی که مرگ را باور کند ، گناه کبیره انجام نمی دهد .

نوشته های مشابه

توجه به آخرت
8 ماه قبل
رها شدن
1 سال قبل

ثبت دیدگاه